Jak pomóc niepełnosprawnym?

Wielu członków naszego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego w jaki sposób może pomóc osobom niepełnosprawnym. Występuje także wielu ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie nie chcą widzieć tego właśnie problemu. Pomoc osobom niepełnosprawnym wcale nie jest trudna. Nikt przecież nie sugeruje nam, abyśmy udzielali pomocy fachowej. Chodzi po prostu o zwykłe czynności. W przypadku kiedy obserwujemy osobę niepełnosprawną, która nie potrafi sobie poradzić z wchodzeniem do jakiegoś miejsca możemy jej udzielić pomocy. Nic nas to nie kosztuje a osoba niepełnosprawna z pewnością poczuje się dzięki temu znacznie lepiej. Istotne jest również akceptowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. To również jest swego rodzaju pomoc. Jest to tylko bardzo specyficzna pomóc dzięki której osoby mniej sprawne od nas będą się czuły pozytywnie w społeczeństwie. Nie musimy przy tym wcale wiele robić. Wystarczy tylko, że zmienimy swoje nastawienie do wszystkich niepełnosprawnych jakich spotykamy na swojej drodze każdego dnia.

Formy pomocy niepełnosprawnym

Na dzień dzisiejszy odnotowuje się szereg form pomocy jakich można udzielić osobom niepełnosprawnym. Z jednej strony mamy do czynienia z pomocą fachową, z drugiej zaś z pomocą nieformalną, której każdy z nas jest w stanie udzielić na co dzień. Niezależnie od tego jakiej pomocy będziemy chcieli udzielić osobom niepełnosprawnym powinniśmy pamiętać żeby w żaden sposób ich nie urazić. W przypadku form pomocy formalnej najczęściej określa się takie rodzaje jak: pomoc osobom niewidomym poprzez oswajanie ich z psami przewodnikami, działalność różnego rodzaju fundacji, dostępność różnych produktów potrzebnych osobom niepełnosprawnym, fachową pomoc terapeutyczną, dostosowanie określonych miejsc do możliwości ruchowych osób niepełnosprawnych i wiele innych. Jeżeli zaś chodzi o formy pomocy nieformalnej to są to wszystkie działania mające na celu znaczne ułatwienie życia tym osobom. Jest to więc każde działanie z naszej strony skierowane do osoby niepełnosprawnej w celu ułatwienia jej życia w momencie pojawienia się trudności.

Pies przewodnik

Jedną z forma pomocy osobom niepełnosprawnym a ściślej mówiąc niewidomym jest pies przewodnik. Jest to zwierzę, które za pomocą specjalnej tresury nabyło umiejętności pozwalających osobie niepełnosprawnej do włączenie się do społeczeństwa. W tym wypadku jest to pomoc nieoceniona z racji tego, że pies przewodnik zastępuje osobie niewidomej wzrok. Można powiedzieć, że pies jest tutaj nie tylko najlepszym przyjacielem człowieka ale również jego oczami. Jest to więc niezwykła zależność człowieka od psa, i psa od człowieka. Szkolenie psa przewodnika jest szkoleniem bardzo trudnym dlatego też tylko najlepsze psy przez nie przechodzą. Tak naprawdę w tego typu szkoleniu nie ma znacznie jakiej rasy jest czworonóg. Ważne jedynie, aby miał on określone cechy charakteru i, aby przy tym szybko się uczył i był przyjaźnie nastawiony do ludzi. Dopiero pies, który spełnia wszystkie z powyższych wymagań może pomóc człowiekowi niewidomemu wejść w społeczeństwo z pozytywnym nastawieniem do niego. Dzięki takiemu przyjacielowi człowiek nie czuje się tak bardzo samotny.

Praca niepełnosprawnych

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest praca. Rola pracy jest nieoceniona w życiu osób z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności. Wiadomo przy tym oczywiście, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne są w stanie podjąć się pracy na określonym stanowisku. Dlatego też istotne jest, aby praca, która jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych była zgodna z ich kwalifikacjami i umiejętnościami. Dodatkowo należy podkreślić, że praca osób niepełnosprawnych często stanowi jeden z elementów terapii. Jej głównym celem jest wdrożenie osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa a także wzbudzenie w niej poczucia przynależności a przede wszystkim poczucia bycia potrzebnym i użytecznym innym ludziom. Tak więc praca dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle istotna. przy tym nie pełni ona dokładnie tych samych funkcji co w przypadku osoby pełnosprawnej. W przypadku osoby niepełnosprawnej pełni ona znacznie więcej funkcji, które dla tych osób są niezwykle ważne.

Nauczanie niepełnosprawnych

Nauczanie osób niepełnosprawnych różni się od nauczania osób w pełni sprawnych. Wszystko zależy oczywiście od stopnia i rodzaju niepełnosprawności danej jednostki niemniej najczęściej jest tak, że nauczanie to znacznie się różni. Wynika to przede wszystkim z umiejętności i możliwości danej osoby niepełnosprawnej. Należy tutaj podkreślić, że osoby niepełnosprawne praktycznie zawsze uczą się tylko i wyłącznie potrzebnych im rzeczy. Nie ma więc możliwości wśród osób niepełnosprawnych uczenia się na przykład języka łacińskiego, gdyż najzwyczajniej w świecie jest to umiejętność, która nie jest im potrzebna. Osoby niepełnosprawne umysłowo uczą się raczej takich rzeczy jak podstawowe czynności samoobsługowe lub czynności mające na celu zapewnienie im w przyszłości zajęcia. Niemniej należy podkreślić, że nauczenia osób niepełnosprawnych jest w pewnym sensie formą pomocy skierowaną w ich stronę. Dzieje się tak dlatego, że nauczenie osób niepełnosprawnych pewnych umiejętności pozwala im wykonywanie pracy zarobkowej.

Aktywizacja niepełnosprawnych

Na rynku pracy coraz częściej słyszy się o aktywnych formach pomocy osobom niepełnosprawnym. Są to działania mające na celu uaktywnienie osób niepełnosprawnych. Jest to oczywiście jak najlepsza inicjatywna. Dzięki pracy osoby niepełnosprawne nie czują się takie bezużyteczne. Praca sprawia, że osoby niepełnosprawne mają tak samo jak pełnosprawni ludzie po co wstawać rano. Tak więc aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest jak najlepszym rozwiązaniem mającym na celu niesienie takim osobom pomocy. Niestety aktywizacja tych osób często nie przebiega tak jak powinna. Na dzień dzisiejszy w praktycznie wszystkich urzędach pracy mało jest ofert dla osób niepełnosprawnych. Tym samym aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy wcale nie przynosi żadnych efektów. W końcu jak może ona przynosić jakiekolwiek efekty skoro nie ma ofert pracy dla osób, które mają przykładowo pierwszą grupę niepełnosprawności? Aktywizacja w swoim założeniu zdecydowanie nie na tym miała polegać. Niestety sytuacja ta rysuje się tak a nie inaczej na dzień dzisiejszy.

Najlepszy przyjaciel

Często mówi się o tym, że książka jest najlepszym przyjacielem człowieka. Tak też uważa wiele osób niepełnosprawnych, które na dzień dzisiejszy mają już możliwość czytania swoich ulubionych książek. Przede wszystkim tyczy się to osób niewidomych, które jakiś czas temu nie mogły sobie jeszcze pozwolić na czytanie książek z racji tego, że nie zostały one zapisane w sposób, który byłby dla nich dostępny. W XXI wieku jednak osoby niewidome mają dwa wyjścia. Z jednej strony mogą one korzystać z tak zwanych audiobooków z drugiej zaś mogą czytać za pomocą języka Braile?a. Tym samym osoby niewidome mogą ciągle zdobywać nową wiedzę, która jest dla nich podstawą do zdobywania lepiej płatnej pracy. Tak więc książki są niejako formą pomocy osobom niepełnosprawnym przede wszystkim dlatego, że dzięki nim osoby te nie nudzą się i mogą poszerzać swoje horyzonty myślowe. Poza tym czytanie książek pozwala tym osobom również na studiowanie wybranych przez siebie kierunków. Dzięki książkom więc osoby niewidome mogą aktywnie spędzać czas i robić wszystko to na co mają ochotę.

Fundacje dla niepełnosprawnych

W XXI wieku zdecydowanie nasiliły się tendencje do pomocy osobom niepełnosprawnym. Dlatego też powstało wiele organizacji, które oferują fachową pomoc praktycznie w każdym zakresie. Nie ma tutaj znacznie jaką niepełnosprawność przejawia dana jednostka. Ważne, że ma ona orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na tej zasadzie różnego rodzaju organizacje rządkowe, jak również pozarządowe są w stanie udzielić pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc jest przeróżna. Wszystko zależy tutaj od potrzeb danej jednostki. Również organizacje takie jak powiatowe urzędy pracy starają się tutaj osobom niepełnosprawnym pomagać jak tylko mocą. Chodzi oczywiście o pomoc rozumianą jako pomoc w znalezieniu odpowiedniego zajęcia dla osoby niepełnosprawnej pod jakimkolwiek względem. Organizacje pozarządowe oferują również pomoc, której celem jest adaptacja danej jednostki do nowego dla niej środowiska lub aktywacja danej osoby do określonych czynności, których wcześniej albo nie wykonywała albo nie chciała wykonywać na skutek swoich wewnętrznych lęków.

Wolontariusze

Każdy kto chce nieść pomoc osobom niepełnosprawnym może zostać wolontariuszem. Najczęściej wolontariusze pomagają w większych ośrodka lub za pośrednictwem jakiejś organizacji są kierowani do konkretnych jednostek. Pomoc jaką okazują wolontariusze jest przeróżna. Należy tutaj podkreślić, że przede wszystkim jest to pomoc na którą osoby niepełnosprawne, jak i wolontariusze wyrażają chęć. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Wszystko zależy od obydwu stron. W przypadku gdyby wolontariusz nie potrafił znaleźć wspólnego języka z daną osobą zostanie on przydzielony do innej. Praca ta jest pracą niezwykle przyjemną zwłaszcza w momencie kiedy znajdzie się już wspólny język z określoną osobą. Poza tym wolontariusze są w stanie zmienić punkt widzenia osoby niepełnosprawnej. Często okazuje się, że pomiędzy osobom niepełnosprawną a wolontariuszem rodzi się prawdziwa nić sympatii której w żaden sposób nie można zerwać. Przyjaźnie powstałe na wolontariatach najczęściej są przyjaźniami związanymi już na całe życie. Dzieje się tak dlatego, że osoby niepełnosprawne nieco inaczej niż my odbierają świat.

Dogoterpia

Jedną z form pomocy osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym jest dogoterpia. Do niedawna ta firma terapii w Polsce nie była jeszcze znana. Na dzień dzisiejszy jednak jest coraz więcej wolontariuszy i osób, które zajmują się tym zawodowo. Terapia na tej zasadzie jest banalnie prosta a przy tym może naprawdę wiele dać osobom niepełnosprawnym umysłowo i nie tylko. Dzięki codziennemu kontaktowi ze zwierzęciem osoba niepełnosprawna uczy się wielu rzeczy. Wszystko oczywiście zależy od danej jednostki i jej potrzeb niemniej często zdarza się, że dzięki kontaktowi z psem osoba niepełnosprawna staje się znacznie bardziej łagodna. Poza tym pies potrafi także wspomagać wszystkie ćwiczenia ruchowe. Sprawia on, że stają się one dla danej jednostki zdecydowanie bardziej zajmujące i ciekawe. Dzięki psom osoby niepełnosprawne mogą wyostrzyć sobie zmysły, poznają budowę ciała zwierzęcia, okazywać swoje uczucia nie tylko względem psa ale również całego otoczenia i wiele innych cennych rzeczy.