Aktywizacja niepełnosprawnych

Na rynku pracy coraz częściej słyszy się o aktywnych formach pomocy osobom niepełnosprawnym. Są to działania mające na celu uaktywnienie osób niepełnosprawnych. Jest to oczywiście jak najlepsza inicjatywna. Dzięki pracy osoby niepełnosprawne nie czują się takie bezużyteczne. Praca sprawia, że osoby niepełnosprawne mają tak samo jak pełnosprawni ludzie po co wstawać rano. Tak więc aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest jak najlepszym rozwiązaniem mającym na celu niesienie takim osobom pomocy. Niestety aktywizacja tych osób często nie przebiega tak jak powinna. Na dzień dzisiejszy w praktycznie wszystkich urzędach pracy mało jest ofert dla osób niepełnosprawnych. Tym samym aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy wcale nie przynosi żadnych efektów. W końcu jak może ona przynosić jakiekolwiek efekty skoro nie ma ofert pracy dla osób, które mają przykładowo pierwszą grupę niepełnosprawności? Aktywizacja w swoim założeniu zdecydowanie nie na tym miała polegać. Niestety sytuacja ta rysuje się tak a nie inaczej na dzień dzisiejszy.