Formy pomocy niepełnosprawnym

Na dzień dzisiejszy odnotowuje się szereg form pomocy jakich można udzielić osobom niepełnosprawnym. Z jednej strony mamy do czynienia z pomocą fachową, z drugiej zaś z pomocą nieformalną, której każdy z nas jest w stanie udzielić na co dzień. Niezależnie od tego jakiej pomocy będziemy chcieli udzielić osobom niepełnosprawnym powinniśmy pamiętać żeby w żaden sposób ich nie urazić. W przypadku form pomocy formalnej najczęściej określa się takie rodzaje jak: pomoc osobom niewidomym poprzez oswajanie ich z psami przewodnikami, działalność różnego rodzaju fundacji, dostępność różnych produktów potrzebnych osobom niepełnosprawnym, fachową pomoc terapeutyczną, dostosowanie określonych miejsc do możliwości ruchowych osób niepełnosprawnych i wiele innych. Jeżeli zaś chodzi o formy pomocy nieformalnej to są to wszystkie działania mające na celu znaczne ułatwienie życia tym osobom. Jest to więc każde działanie z naszej strony skierowane do osoby niepełnosprawnej w celu ułatwienia jej życia w momencie pojawienia się trudności.