Fundacje dla niepełnosprawnych

W XXI wieku zdecydowanie nasiliły się tendencje do pomocy osobom niepełnosprawnym. Dlatego też powstało wiele organizacji, które oferują fachową pomoc praktycznie w każdym zakresie. Nie ma tutaj znacznie jaką niepełnosprawność przejawia dana jednostka. Ważne, że ma ona orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na tej zasadzie różnego rodzaju organizacje rządkowe, jak również pozarządowe są w stanie udzielić pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc jest przeróżna. Wszystko zależy tutaj od potrzeb danej jednostki. Również organizacje takie jak powiatowe urzędy pracy starają się tutaj osobom niepełnosprawnym pomagać jak tylko mocą. Chodzi oczywiście o pomoc rozumianą jako pomoc w znalezieniu odpowiedniego zajęcia dla osoby niepełnosprawnej pod jakimkolwiek względem. Organizacje pozarządowe oferują również pomoc, której celem jest adaptacja danej jednostki do nowego dla niej środowiska lub aktywacja danej osoby do określonych czynności, których wcześniej albo nie wykonywała albo nie chciała wykonywać na skutek swoich wewnętrznych lęków.