Posts Tagged ‘leczenie’

Pies przewodnik

Jedną z forma pomocy osobom niepełnosprawnym a ściślej mówiąc niewidomym jest pies przewodnik. Jest to zwierzę, które za pomocą specjalnej tresury nabyło umiejętności pozwalających osobie niepełnosprawnej do włączenie się do społeczeństwa. W tym wypadku jest to pomoc nieoceniona z racji tego, że pies przewodnik zastępuje osobie niewidomej wzrok. Można powiedzieć, że pies jest tutaj nie tylko najlepszym przyjacielem człowieka ale również jego oczami. Jest to więc niezwykła zależność człowieka od psa, i psa od człowieka. Szkolenie psa przewodnika jest szkoleniem bardzo trudnym dlatego też tylko najlepsze psy przez nie przechodzą. Tak naprawdę w tego typu szkoleniu nie ma znacznie jakiej rasy jest czworonóg. Ważne jedynie, aby miał on określone cechy charakteru i, aby przy tym szybko się uczył i był przyjaźnie nastawiony do ludzi. Dopiero pies, który spełnia wszystkie z powyższych wymagań może pomóc człowiekowi niewidomemu wejść w społeczeństwo z pozytywnym nastawieniem do niego. Dzięki takiemu przyjacielowi człowiek nie czuje się tak bardzo samotny.

Wolontariusze

Każdy kto chce nieść pomoc osobom niepełnosprawnym może zostać wolontariuszem. Najczęściej wolontariusze pomagają w większych ośrodka lub za pośrednictwem jakiejś organizacji są kierowani do konkretnych jednostek. Pomoc jaką okazują wolontariusze jest przeróżna. Należy tutaj podkreślić, że przede wszystkim jest to pomoc na którą osoby niepełnosprawne, jak i wolontariusze wyrażają chęć. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Wszystko zależy od obydwu stron. W przypadku gdyby wolontariusz nie potrafił znaleźć wspólnego języka z daną osobą zostanie on przydzielony do innej. Praca ta jest pracą niezwykle przyjemną zwłaszcza w momencie kiedy znajdzie się już wspólny język z określoną osobą. Poza tym wolontariusze są w stanie zmienić punkt widzenia osoby niepełnosprawnej. Często okazuje się, że pomiędzy osobom niepełnosprawną a wolontariuszem rodzi się prawdziwa nić sympatii której w żaden sposób nie można zerwać. Przyjaźnie powstałe na wolontariatach najczęściej są przyjaźniami związanymi już na całe życie. Dzieje się tak dlatego, że osoby niepełnosprawne nieco inaczej niż my odbierają świat.

Dogoterpia

Jedną z form pomocy osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym jest dogoterpia. Do niedawna ta firma terapii w Polsce nie była jeszcze znana. Na dzień dzisiejszy jednak jest coraz więcej wolontariuszy i osób, które zajmują się tym zawodowo. Terapia na tej zasadzie jest banalnie prosta a przy tym może naprawdę wiele dać osobom niepełnosprawnym umysłowo i nie tylko. Dzięki codziennemu kontaktowi ze zwierzęciem osoba niepełnosprawna uczy się wielu rzeczy. Wszystko oczywiście zależy od danej jednostki i jej potrzeb niemniej często zdarza się, że dzięki kontaktowi z psem osoba niepełnosprawna staje się znacznie bardziej łagodna. Poza tym pies potrafi także wspomagać wszystkie ćwiczenia ruchowe. Sprawia on, że stają się one dla danej jednostki zdecydowanie bardziej zajmujące i ciekawe. Dzięki psom osoby niepełnosprawne mogą wyostrzyć sobie zmysły, poznają budowę ciała zwierzęcia, okazywać swoje uczucia nie tylko względem psa ale również całego otoczenia i wiele innych cennych rzeczy.

Kolonie dla niepełnosprawnych

Znaczna część naszego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że dla osób niepełnosprawnych również organizowane są różnego rodzaju wycieczki i kolonie. Są one może nieco bardziej skomplikowane ale jednak coś takiego ma miejsce. Uczestnictwo w tego typu wyjazdach dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważna. Na koloniach czy wycieczkach oprócz tego, że osoby niepełnosprawne mają szansę zwiedzać określone miejsca, w których nigdy wcześniej nie były mają również szansę na nawiązanie nowych znajomości. Istotne w takich wyjazdach jest również to, że osoby niepełnosprawne w ich tracie mają możliwość przeżycia czegoś nowego. Czują się w takich momentach pełnosprawne i w niczym nie są gorsze od osób, które na co dzień nie muszą się borykać ze swoją niepełnosprawnością. Takie wyjazdy poza tym dają osobom niepełnosprawnym poczucie przynależności do określonej grupy. Nie ma tutaj dla nich znaczenia, że na kolonie zabierani są również ich rodzice. Tak więc kolonie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów stanowią formę pomocy.