Posts Tagged ‘normalne życie’

Praca niepełnosprawnych

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest praca. Rola pracy jest nieoceniona w życiu osób z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności. Wiadomo przy tym oczywiście, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne są w stanie podjąć się pracy na określonym stanowisku. Dlatego też istotne jest, aby praca, która jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych była zgodna z ich kwalifikacjami i umiejętnościami. Dodatkowo należy podkreślić, że praca osób niepełnosprawnych często stanowi jeden z elementów terapii. Jej głównym celem jest wdrożenie osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa a także wzbudzenie w niej poczucia przynależności a przede wszystkim poczucia bycia potrzebnym i użytecznym innym ludziom. Tak więc praca dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle istotna. przy tym nie pełni ona dokładnie tych samych funkcji co w przypadku osoby pełnosprawnej. W przypadku osoby niepełnosprawnej pełni ona znacznie więcej funkcji, które dla tych osób są niezwykle ważne.

Aktywizacja niepełnosprawnych

Na rynku pracy coraz częściej słyszy się o aktywnych formach pomocy osobom niepełnosprawnym. Są to działania mające na celu uaktywnienie osób niepełnosprawnych. Jest to oczywiście jak najlepsza inicjatywna. Dzięki pracy osoby niepełnosprawne nie czują się takie bezużyteczne. Praca sprawia, że osoby niepełnosprawne mają tak samo jak pełnosprawni ludzie po co wstawać rano. Tak więc aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest jak najlepszym rozwiązaniem mającym na celu niesienie takim osobom pomocy. Niestety aktywizacja tych osób często nie przebiega tak jak powinna. Na dzień dzisiejszy w praktycznie wszystkich urzędach pracy mało jest ofert dla osób niepełnosprawnych. Tym samym aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy wcale nie przynosi żadnych efektów. W końcu jak może ona przynosić jakiekolwiek efekty skoro nie ma ofert pracy dla osób, które mają przykładowo pierwszą grupę niepełnosprawności? Aktywizacja w swoim założeniu zdecydowanie nie na tym miała polegać. Niestety sytuacja ta rysuje się tak a nie inaczej na dzień dzisiejszy.

Najlepszy przyjaciel

Często mówi się o tym, że książka jest najlepszym przyjacielem człowieka. Tak też uważa wiele osób niepełnosprawnych, które na dzień dzisiejszy mają już możliwość czytania swoich ulubionych książek. Przede wszystkim tyczy się to osób niewidomych, które jakiś czas temu nie mogły sobie jeszcze pozwolić na czytanie książek z racji tego, że nie zostały one zapisane w sposób, który byłby dla nich dostępny. W XXI wieku jednak osoby niewidome mają dwa wyjścia. Z jednej strony mogą one korzystać z tak zwanych audiobooków z drugiej zaś mogą czytać za pomocą języka Braile?a. Tym samym osoby niewidome mogą ciągle zdobywać nową wiedzę, która jest dla nich podstawą do zdobywania lepiej płatnej pracy. Tak więc książki są niejako formą pomocy osobom niepełnosprawnym przede wszystkim dlatego, że dzięki nim osoby te nie nudzą się i mogą poszerzać swoje horyzonty myślowe. Poza tym czytanie książek pozwala tym osobom również na studiowanie wybranych przez siebie kierunków. Dzięki książkom więc osoby niewidome mogą aktywnie spędzać czas i robić wszystko to na co mają ochotę.

Kolonie dla niepełnosprawnych

Znaczna część naszego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że dla osób niepełnosprawnych również organizowane są różnego rodzaju wycieczki i kolonie. Są one może nieco bardziej skomplikowane ale jednak coś takiego ma miejsce. Uczestnictwo w tego typu wyjazdach dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważna. Na koloniach czy wycieczkach oprócz tego, że osoby niepełnosprawne mają szansę zwiedzać określone miejsca, w których nigdy wcześniej nie były mają również szansę na nawiązanie nowych znajomości. Istotne w takich wyjazdach jest również to, że osoby niepełnosprawne w ich tracie mają możliwość przeżycia czegoś nowego. Czują się w takich momentach pełnosprawne i w niczym nie są gorsze od osób, które na co dzień nie muszą się borykać ze swoją niepełnosprawnością. Takie wyjazdy poza tym dają osobom niepełnosprawnym poczucie przynależności do określonej grupy. Nie ma tutaj dla nich znaczenia, że na kolonie zabierani są również ich rodzice. Tak więc kolonie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów stanowią formę pomocy.