Posts Tagged ‘pomoc’

Formy pomocy niepełnosprawnym

Na dzień dzisiejszy odnotowuje się szereg form pomocy jakich można udzielić osobom niepełnosprawnym. Z jednej strony mamy do czynienia z pomocą fachową, z drugiej zaś z pomocą nieformalną, której każdy z nas jest w stanie udzielić na co dzień. Niezależnie od tego jakiej pomocy będziemy chcieli udzielić osobom niepełnosprawnym powinniśmy pamiętać żeby w żaden sposób ich nie urazić. W przypadku form pomocy formalnej najczęściej określa się takie rodzaje jak: pomoc osobom niewidomym poprzez oswajanie ich z psami przewodnikami, działalność różnego rodzaju fundacji, dostępność różnych produktów potrzebnych osobom niepełnosprawnym, fachową pomoc terapeutyczną, dostosowanie określonych miejsc do możliwości ruchowych osób niepełnosprawnych i wiele innych. Jeżeli zaś chodzi o formy pomocy nieformalnej to są to wszystkie działania mające na celu znaczne ułatwienie życia tym osobom. Jest to więc każde działanie z naszej strony skierowane do osoby niepełnosprawnej w celu ułatwienia jej życia w momencie pojawienia się trudności.

Aktywizacja niepełnosprawnych

Na rynku pracy coraz częściej słyszy się o aktywnych formach pomocy osobom niepełnosprawnym. Są to działania mające na celu uaktywnienie osób niepełnosprawnych. Jest to oczywiście jak najlepsza inicjatywna. Dzięki pracy osoby niepełnosprawne nie czują się takie bezużyteczne. Praca sprawia, że osoby niepełnosprawne mają tak samo jak pełnosprawni ludzie po co wstawać rano. Tak więc aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest jak najlepszym rozwiązaniem mającym na celu niesienie takim osobom pomocy. Niestety aktywizacja tych osób często nie przebiega tak jak powinna. Na dzień dzisiejszy w praktycznie wszystkich urzędach pracy mało jest ofert dla osób niepełnosprawnych. Tym samym aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy wcale nie przynosi żadnych efektów. W końcu jak może ona przynosić jakiekolwiek efekty skoro nie ma ofert pracy dla osób, które mają przykładowo pierwszą grupę niepełnosprawności? Aktywizacja w swoim założeniu zdecydowanie nie na tym miała polegać. Niestety sytuacja ta rysuje się tak a nie inaczej na dzień dzisiejszy.

Fundacje dla niepełnosprawnych

W XXI wieku zdecydowanie nasiliły się tendencje do pomocy osobom niepełnosprawnym. Dlatego też powstało wiele organizacji, które oferują fachową pomoc praktycznie w każdym zakresie. Nie ma tutaj znacznie jaką niepełnosprawność przejawia dana jednostka. Ważne, że ma ona orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na tej zasadzie różnego rodzaju organizacje rządkowe, jak również pozarządowe są w stanie udzielić pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc jest przeróżna. Wszystko zależy tutaj od potrzeb danej jednostki. Również organizacje takie jak powiatowe urzędy pracy starają się tutaj osobom niepełnosprawnym pomagać jak tylko mocą. Chodzi oczywiście o pomoc rozumianą jako pomoc w znalezieniu odpowiedniego zajęcia dla osoby niepełnosprawnej pod jakimkolwiek względem. Organizacje pozarządowe oferują również pomoc, której celem jest adaptacja danej jednostki do nowego dla niej środowiska lub aktywacja danej osoby do określonych czynności, których wcześniej albo nie wykonywała albo nie chciała wykonywać na skutek swoich wewnętrznych lęków.

Wolontariusze

Każdy kto chce nieść pomoc osobom niepełnosprawnym może zostać wolontariuszem. Najczęściej wolontariusze pomagają w większych ośrodka lub za pośrednictwem jakiejś organizacji są kierowani do konkretnych jednostek. Pomoc jaką okazują wolontariusze jest przeróżna. Należy tutaj podkreślić, że przede wszystkim jest to pomoc na którą osoby niepełnosprawne, jak i wolontariusze wyrażają chęć. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Wszystko zależy od obydwu stron. W przypadku gdyby wolontariusz nie potrafił znaleźć wspólnego języka z daną osobą zostanie on przydzielony do innej. Praca ta jest pracą niezwykle przyjemną zwłaszcza w momencie kiedy znajdzie się już wspólny język z określoną osobą. Poza tym wolontariusze są w stanie zmienić punkt widzenia osoby niepełnosprawnej. Często okazuje się, że pomiędzy osobom niepełnosprawną a wolontariuszem rodzi się prawdziwa nić sympatii której w żaden sposób nie można zerwać. Przyjaźnie powstałe na wolontariatach najczęściej są przyjaźniami związanymi już na całe życie. Dzieje się tak dlatego, że osoby niepełnosprawne nieco inaczej niż my odbierają świat.