Posts Tagged ‘praca’

Praca niepełnosprawnych

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest praca. Rola pracy jest nieoceniona w życiu osób z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności. Wiadomo przy tym oczywiście, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne są w stanie podjąć się pracy na określonym stanowisku. Dlatego też istotne jest, aby praca, która jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych była zgodna z ich kwalifikacjami i umiejętnościami. Dodatkowo należy podkreślić, że praca osób niepełnosprawnych często stanowi jeden z elementów terapii. Jej głównym celem jest wdrożenie osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa a także wzbudzenie w niej poczucia przynależności a przede wszystkim poczucia bycia potrzebnym i użytecznym innym ludziom. Tak więc praca dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle istotna. przy tym nie pełni ona dokładnie tych samych funkcji co w przypadku osoby pełnosprawnej. W przypadku osoby niepełnosprawnej pełni ona znacznie więcej funkcji, które dla tych osób są niezwykle ważne.